CALENDRIER STADE RENNAIS 2020 / 2021

L1 - J1
sam. 22 août 2020, 21:00
1 - 1
L1 - J2
sam. 29 août 2020, 17:00
2 - 1
L1 - J3
dim. 13 septembre 2020, 15:00
2 - 4
L1 - J4
sam. 19 septembre 2020, 21:00
2 - 1
L1 - J5
sam. 26 septembre 2020, 17:00
0 - 3
L1 - J6
dim. 04 octobre 2020, 17:00
2 - 2
L1 - J7
ven. 16 octobre 2020, 19:00
1 - 1
L1 - J8
ven. 23 octobre 2020, 21:00
1 - 2
L1 - J9
sam. 31 octobre 2020, 17:00
2 - 1
L1 - J10
sam. 07 novembre 2020, 21:00
3 - 0
L1 - J11
ven. 20 novembre 2020, 19:00
0 - 1
L1 - J12
ven. 27 novembre 2020, 21:00
1 - 1
L1 - J13
sam. 05 décembre 2020, 17:00
0 - 2
L1 - J14
dim. 13 décembre 2020, 13:00
0 - 1
L1 - J15
mer. 16 décembre 2020, 21:00
2 - 1
L1 - J16
dim. 20 décembre 2020, 17:00
0 - 3
L1 - J17
mer. 23 décembre 2020, 19:00
1 - 0
L1 - J18
mer. 06 janvier 2021, 19:00
L1 - J19
sam. 09 janvier 2021, 21:00
2 - 2
L1 - J20
dim. 17 janvier 2021, 13:00
1 - 2
L1 - J21
dim. 24 janvier 2021, 17:00
-
L1 - J22
sam. 30 janvier 2021, 21:00
-
L1 - J23
mer. 03 février 2021, 19:00
-
L1 - J24
sam. 06 février 2021, 21:00
-
L1 - J25
dim. 14 février 2021, 15:00
-
L1 - J26
dim. 21 février 2021, 15:00
-
L1 - J27
dim. 28 février 2021, 15:00
-
L1 - J28
mer. 03 mars 2021, 15:00
-
L1 - J29
dim. 14 mars 2021, 15:00
-
L1 - J30
dim. 21 mars 2021, 15:00
-
L1 - J31
dim. 04 avril 2021, 15:00
-
L1 - J32
dim. 11 avril 2021, 15:00
-
L1 - J33
dim. 18 avril 2021, 15:00
-
L1 - J34
dim. 25 avril 2021, 15:00
-
L1 - J35
dim. 02 mai 2021, 15:00
-
L1 - J36
dim. 09 mai 2021, 15:00
-
L1 - J37
dim. 16 mai 2021, 15:00
-
L1 - J38
dim. 23 mai 2021, 15:00
-