CALENDRIER POISSY AS 2018 / 2019

championnat - J1
Sam. 11 août 2018, 19:30
1 - 1
championnat - J2
Sam. 18 août 2018, 18:00
1 - 2
championnat - J3
Sam. 25 août 2018, 18:00
1 - 1
championnat - J4
Sam. 01 septembre 2018, 18:00
4 - 0
championnat - J5
Sam. 08 septembre 2018, 18:00
2 - 0
championnat - J6
Sam. 15 septembre 2018, 18:30
1 - 1
championnat - J7
Sam. 22 septembre 2018, 18:00
1 - 1
championnat - J8
Sam. 06 octobre 2018, 18:00
0 - 0
championnat - J9
Sam. 20 octobre 2018, 18:00
0 - 0
championnat - J11
Sam. 10 novembre 2018, 18:00
1 - 0
championnat - J12
Sam. 24 novembre 2018, 18:00
0 - 3
championnat - J13
Sam. 01 décembre 2018, 18:00
0 - 1
championnat - J14
Sam. 15 décembre 2018, 18:00
1 - 0
championnat - J10
Sam. 22 décembre 2018, 12:00
1 - 0
championnat - J15
Sam. 22 décembre 2018, 18:00
2 - 0
championnat - J16
Sam. 12 janvier 2019, 18:00
0 - 0
championnat - J17
Sam. 19 janvier 2019, 18:00
2 - 0
championnat - J18
Sam. 09 février 2019, 18:00
3 - 1
championnat - J19
Sam. 16 février 2019, 18:00
0 - 3
championnat - J20
Sam. 23 février 2019, 18:00
4 - 2
championnat - J21
Sam. 09 mars 2019, 18:00
1 - 0
championnat - J22
Sam. 16 mars 2019, 18:00
4 - 2
championnat - J23
Sam. 23 mars 2019, 18:00
3 - 0
championnat - J24
Sam. 06 avril 2019, 18:00
2 - 1
championnat - J25
Sam. 13 avril 2019, 18:00
0 - 1
championnat - J26
Sam. 20 avril 2019, 18:00
2 - 3
championnat - J27
Sam. 04 mai 2019, 18:00
0 - 0
championnat - J28
Sam. 11 mai 2019, 18:00
3 - 2
championnat - J29
Sam. 18 mai 2019, 18:00
4 - 0
championnat - J30
Sam. 25 mai 2019, 18:00
1 - 1